Przetargi / Ogłoszenia / Praca

AKTUALNE:


 

ARCHIWUM:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – USŁUGI BHP i PPOŻ.

Informacja o wyborze wykonawcy BHP i ppoż

Zaproszenie do złożenia oferty BHP i P.poż. V.2021

Formularz ofertowy

BHP-UMOWA – Załącznik nr 1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne świadczenie usługi sprzątania Teatru Lalek Guliwer w Warszawie

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zmiana zapisów w pkt 4.1. Zaproszenia do złożenia oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY_SUKCESYWNE SPRZĄTANIE TEATRU LALEK GULIWER

WZÓR UMOWY_Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty

FORMULARZ KALKULACJI KOSZTÓW_Załącznik nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty

FORMULARZ OFERTY_Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty

OPZ_Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W ART.13 LUB 14 RODO_Załącznik nr 4 do Umowy

PROTOKÓŁ KONTROLI WYKONANIA USŁUGI_Załącznik nr 3 do Umowy raport miesięczny

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA-ODBIORY POMIESZCZENIA_Załącznik nr 6 do Umowy

Ochrona osób i mienia na terenie Teatru Lalek GULIWER w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis istotnych warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia kopert

Informacja o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie o pracy

Oferta pracy – INSPICJENT

Teatr Lalek Guliwer informuje, że w wyniku zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Inspicjentki została wyłoniona Pani Katarzyna Dudek. Po zakończonej procedurze naboru dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.