Wizyta

Bilety

Bilety duża scena

Bilet I strefa
(rząd I-IV oraz VI)
45 zł
Bilet II strefa
(rząd VII-XIII)
40 zł
Bilet V rząd 50 zł
Bilet Rodzinna Karta Guliwera 3+ 25 zł
Bilet bez barier
Dostępny za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności. Przysługuje również opiekunom osób niepełnosprawnych.
25 zł
Bilet prezent
Dostępny w kasie teatru voucher dla 2 osób, ważny od momentu zakupu do końca sezonu teatralnego.
Po wcześniejszej rezerwacji miejsc w kasie teatru, należy wymienić bilet prezent na wybrany spektakl repertuarowy.
Bilet prezent nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
100 zł
Bilet gościnny:
Dla obywateli i obywatelek Ukrainy.
20 zł
Dobry bilet: inicjatywa biletu zawieszonego, który zostanie przekazany do placówki Ośrodka Pomocy Społecznej. 40 zł

Plan widowni Duża Scena

Bilety scena Liliput

Bilet Liliput – miejsca nienumerowane 40 zł
Bilet Rodzinna Karta Guliwera 3+ 25 zł
Bilet bez barier – dostępny wyłącznie w kasie Teatru, za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności. Przysługuje również opiekunom osób niepełnosprawnych. 25 zł
Bilet prezent – voucher dla 2 osób 100 zł
Bilet gościnny
Dla obywateli i obywatelek Ukrainy.
20 zł

Zobacz Scenę Liliput!

Bilety online

Bilet I strefa
(rząd I-IV oraz VI)
46 zł
41
(rząd VII-XIII)
41 zł
Bilet V rząd 51 zł
Bilet Liliput internetowy
(miejsca nienumerowane)
41 zł

Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Regulamin sprzedaży online

DODATKOWE INFORMACJE

Biletów zakupionych przez Internet nie trzeba drukować, wystarczy przy wejściu okazać je w wersji elektronicznej. Zwrot biletów zakupionych w Kasie Teatru tylko z paragonem fiskalnym. Zwrot płatności dokonywanych kartą płatniczą dokonuje się wyłącznie na numer konta, do jakiego jest przypisana karta płatnicza, z jakiego nastąpiła pierwotna płatność za bilety.

Wszyscy widzowie potrzebujący faktury VAT za zakupione bilety zobligowani są do podania numeru NIP do wystawionego paragonu w momencie zakupu. Faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Bilety online są dostępne także na Kicket.com

Bilety grupowe:

na dużą scenę i scenę Liliput

Bilet grupowy
dla grup zorganizowanych z placówek oświatowych na spektakle
w dni powszednie (wtorek-piątek)
38 zł/dziecko
Bilet dla opiekuna
na 10 dzieci przypada 1 opiekun, dla grup integracyjnych liczba opiekunów ustalana jest indywidualnie.
2 zł
Bilet bez barier
dostępny za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności. Przysługuje również opiekunom osób niepełnosprawnych.
25 zł
Bilet gościnny
Dla obywateli i obywatelek Ukrainy.
20 zł

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

Kasa

KASA BILETOWA TEATRU LALEK GULIWER
ul. Różana 16
02-548 Warszawa
telefon: 22 845-16-76/77 w.121
kasa@teatrguliwer.pl

Podczas wakacji kasa biletowa jest nieczynna.

Zapraszamy we wrześniu!

Faktury VAT
Wszyscy widzowie potrzebujący faktury VAT za zakupione w kasie Teatru bilety zobligowani są do podania numeru NIP do wystawionego paragonu w momencie zakupu. Faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

REZERWACJA BILETÓW GRUPOWYCH
Biuro Organizacji Widowni
czynne pon-pt od 9.00 do 16.00
tel.  882-561-678
e-mail: organizacja@teatrguliwer.pl

PŁATNOŚCI
Zarezerwowane bilety grupowe należy opłacić przelewem na rachunek bankowy Teatru:
ING Bank Śląski S.A.  38 1050 1025 1000 0090 8179 6386
W tytule przelewu należy podać dane placówki oraz termin spektaklu.

W przypadku odwołania rezerwacji należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Organizacji Widowni telefonicznie pod numerem 882-561-678 lub pod adresem-mail: organizacja@teatrguliwer.pl.

Prosimy o punktualne przybycie do Teatru. Spóźnieni widzowie są wpuszczani na spektakl, na miejsca wskazane przez Obsługę Widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe dopiero w trakcie przerwy.

Dostępność

Staramy się, by nasza przestrzeń, zarówno architektonicznie, jak sensorycznie była coraz bardziej przyjazna dla odwiedzających nas osób.

ARCHITEKTURA:
– budynek posiada jedno wejście od ul. Różanej, które dostępne jest z pomocą osoby trzeciej – schodek o wysokości około 15 cm;
– kasa, informacja oraz kawiarnia znajdują się na poziomie 0;
– kasa znajduje się na wysokości około 110 m – zbyt dużej dla osób na wózku – zakup biletu możliwy jest przez np. osoby pracujące w Obsłudze Widza, koordynatorkę dostępności;
– widownie obu scen oraz Miejsce Wyciszenia znajdują się na poziomie -1, na który można dostać się schodami mającymi poręcze oraz platformą przyschodową – posiadamy wózek, z którego mogą skorzystać osoby mające trudności z poruszaniem się;
– na widowni Dużej Sceny miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się po obu stronach miejsc siedzących wzdłuż widowni, na widowni Sceny Liliput miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się wzdłuż miejsc na widowni (układ sceny zmienia się zależnie od spektaklu);
– miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub trudnościami sensorycznymi mogą dobrane zostać po zgłoszeniu preferencji i potrzeb;
– łazienka dostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się pa poziomie -1,5, gdzie oprócz dojścia po schodach, dojeżdża również platforma przyschodowa;
– teatr nie posiada własnych miejsc parkingowych, jednak przy samej ul. Różanej znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

SENSORYKA:
posiadamy możliwość technicznego prowadzenia audiodeskrypcji na żywo do spektakli – zestaw mikrofonu oraz słuchawek;
– pokazujemy spektakle z audiodeskrypcją – na ten moment są to trzy tytuły: „Koziołek Matołek”, „Orecchio, brat Pinokia”, „Ale Kino”;
– posiadamy opisy sensoryczne do spektakli (uwzględniające zmiany świateł i natężenie światła w konkretnych przedstawieniach);
– posiadamy Miejsce Wyciszenia – można z niego skorzystać w dowolnym momencie;
– można skorzystać z możliwości wypożyczenia słuchawek wyciszających (w teatrze są dwie sztuki wyciszających słuchawek);
– teatr posiada oznakowane schody oraz oznaczenia miejsc kasy, toalet, zejść na poszczególne widownie;

  • Kadra teatru cały czas rozwija swoje kompetencje i umiejętności, w tym w zakresie jak najlepszego odpowiadania na potrzeby osób o różnych trudnościach.
  • Podczas każdego spektaklu oraz wydarzenia, w teatrze są osoby z Obsługi Widza, które zależnie od potrzeby, chętnie udzielą informacji, pomogą lub przekierują do koordynatorki do spraw dostępności.
  • Więcej informacji dotyczących dostępności znajdziesz tutaj.

Kontakt z nami:

Julianna Chrzanowska
specjalistka ds. dostępności
e-mail: dostepnosc@teatrguliwer.pl
tel.: 880 527 981

 

Kawiarnia

Serdecznie zapraszamy po książki i na kawę do naszej teatralnej kawiarni „Triki Tashka”.

Kawiarnię prowadzi Wydawnictwo Tashka, które jak dotąd wydało ponad 50 tytułów polskich autorów ilustrowanych przez polskich artystów, a także ilustrowane dramaty dla dzieci.

Kawiarnia jest otwarta i dostępna dla widzów przy okazji spektakli granych na dużej scenie i scenie Liliput.

 

 

 

Karnet Wiernego Widza

Zostań Wiernym Widzem Teatru Guliwer!

Weź udział w programie, który polubiły wszystkie dzieci odwiedzające Guliwera. Zobacz 8 spektakli z repertuaru Teatru Guliwer, za każdy obejrzany spektakl otrzymasz specjalną naklejkę.

Każde dziecko, które uzbiera 8 naklejek w Karnecie Wiernego Widza otrzyma nagrodę-niespodziankę. Ceremonia odbioru nagrody odbywa się przed każdym weekendowym spektaklem na Dużej Scenie!

Karnet Wiernego Widza można zakupić w kasie teatru.

Karta Guliwera 3+

Rodzinna Karta Guliwera 3 + jest inicjatywą własną Teatru Lalek Guliwer, która została wprowadzona w 2013 roku.

Podstawowym jej celem jest ułatwienie dostępu do sztuki dzieciom z rodzin wielodzietnych tj. rodzin mających na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci. O przyznanie Karty mogą ubiegać się również opiekunowie prawni, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Rodzinna Karta Guliwera 3+ uprawnia posiadacza karty do zakupu biletu w cenie 25 zł za osobę.

INFORMACJI UDZIELA
Kasa biletowa Teatru
tel.  (22) 845 16 76/77 w.121
e-mail: kasa@teatrguliwer.pl

Wniosek o wydanie Rodzinnej Karty Guliwera

Regulamin Rodzinnej Karty Guliwera

Dobry Bilet

Dobry bilet to inicjatywa biletu zawieszonego, który zostanie przekazany do placówki Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy jest instytucją, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Świadczona w Ośrodku pomoc jest różnorodna – od finansowej i usługowej po specjalistyczną. Do Ośrodka może zgłosić się każda osoba, zamieszkująca na terenie Dzielnicy Mokotów, która odczuwa trudności życiowe o różnym podłożu i jej wolą jest ich pokonanie.

W ramach współpracy z Teatrem Guliwer Ośrodek realizuje działania i rozwija ofertę pomocową, by jeszcze bardziej wspierać, edukować i zapobiegać powstawaniu kolejnym trudnościom. Bardzo ważną częścią działań Ośrodka jest profilaktyka oraz angażowanie się w nowoczesne i atrakcyjne dla mieszkańców Dzielnicy aktywności. Szczególnie ważne są tu działania aktywizujące całe rodziny, zwłaszcza te, w których wychowują się dzieci, a które przeżywają trudności opiekuńcze, wychowawcze, zdrowotne oraz emocjonalne.

Inicjatywa Dobrego Biletu pozwoli realizować cele Ośrodka związane z integracją rodzin z małymi dziećmi, edukowaniem o atrakcyjnych metodach spędzania wspólnie czasu, pokazywaniem, jak wielką wartość ma sztuka w życiu każdego człowieka – dorosłego i dziecka.
Ponadto jest doskonałą okazją pomagania innym.

Dobry Bilet można zakupić w kasie Teatru w cenie 40 zł.

Dobry Bilet w cenie 41 zł jest dostępny również w wersji elektronicznej tutaj: https://bilety.teatrguliwer.pl/bony/vouchery

Informacji udziela
Kasa biletowa Teatru
tel.  (22) 845 16 76/77 w.121
e-mail: kasa@teatrguliwer.pl

Bilet Prezent

Bilet prezent to voucher na dowolnie wybrany spektakl z repertuaru Teatru Guliwer.

Bilet prezent można kupić w kasie Teatru w formie biletu drukowanego (voucher dwuosobowy) oraz online (voucher jednoosobowy  online do kupienia w dowolnej ilości, w zależności od potrzeb).

Bilet prezent (wydrukowany voucher dwuosobowy) zakupiony w kasie Teatru możesz wymienić na 2 bilety wstępu na dowolnie wybrane przedstawienie. Należy tego dokonać osobiście w kasie teatru.

Bilet Prezent zakupiony online można wymienić jednorazowo na 1 bilet wstępu lub więcej  (w zależności od ilości zakupionych biletów) na dowolnie wybrane przedstawienie. Można to zrobić online lub osobiście w kasie teatru.

Bilet Prezent obowiązuje na wszystkie spektakle z repertuaru Teatru Guliwer (wyłączając pokazy premierowe). Bilet Prezent nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.

Bilet prezent (wydrukowany voucher dwuosobowy) można zakupić w kasie Teatru w cenie 100 zł .

Bilet prezent online (cena 51 zł)  dostępny jest tutaj: 

https://bilety.teatrguliwer.pl/bony/vouchery

Podaruj komuś spektakl!

 

Dojazd

Odwiedź nas!

Sprawdź mapkę i zobacz jak możesz do nas dojechać:
MAPKA DOJAZDU DO GULIWERA

Dojazd komunikacją miejską:

Metro – stacja Metra Racławicka
15 minut pieszo trasą ul. Niepodległości, ul. Różana
Tramwaj – przystanek Dworkowa/przystanek Morskie Oko
Tramwaje: 4,10,18,35,14
10 minut pieszo trasą ul. Puławska, ul. Różana
Autobus – przystanek Dworkowa/przystanek Morskie Oko
Autobusy: 222, 195
10 minut pieszo trasą ul. Puławska, ul. Różana
Autobus – przystanek Madalińskiego – Szpital
Autobus: 138
12 minut pieszo trasą ul. Madalińskiego, ul. Sandomierska (przecinając ul. Olesińską i ul. Grażyny), ul. Różana

Parking
W bezpośredniej okolicy Teatru są ogólnodostępne miejsca parkingowe, znajdują się w Strefie Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (płatne w dni powszednie).
Bezpośrednio przy Teatrze znajduje się miejsce parkingowe dla autokarów.

Po sąsiedzku

Kącik sąsiedzki, czyli z kim współpracujemy:

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.