Teatralnik Guliwera

KURS WIEDZY O TEATRZE

Kurs Wiedzy o Teatrze to kompleksowa oferta edukacyjno-rozwojowa Teatru Guliwer, adresowana do dzieci z przedszkoli i szkół oraz nauczycieli, pedagogów i rodziców. Jest to indywidualna ścieżka edukacyjna skomponowana z oferty spektakli i działań okołoteatralnych na dwóch scenach Teatru. 

Udział w kursie nie wymaga dodatkowych opłat (działania edukacyjne do spektaklu wliczone w cenę biletu na spektakl). 

Kurs Wiedzy o Teatrze to 6 wizyt w Guliwerze, obejmujących spektakle i wydarzenia towarzyszące dostosowane do potrzeb i wieku uczestniczek i uczestników. W ramach Kursu, na Dużej Scenie przed spektaklem, proponujemy lekcje teatralne z cyklu “Teatralnik Guliweraa na Scenie Liliput specjalnie przygotowane wydarzenia do spektakli.  

Każdy młody widz i młoda widzka, przystępując do Kursu, otrzymują także materiały edukacyjne, które utrwalą wiedzę o teatrze i rozbudzą ich twórczy potencjał. Uroczyste zakończenie Kursu odbywa się na Dużej Scenie podczas szóstej wizyty w Teatrze. Wtedy również uczestnicy i uczestniczki otrzymują Nagrody i Ordery Wiernego Widza.

Dla kogo?
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Jak wziąć udział?
By wziąć udział w Kursie prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Widowni.
Rezerwacja terminu spektaklu odbywa się osobiście, telefonicznie (22 8454613) lub kontakt mailowy (organizacja@teatrguliwer.pl).
Udział w Kursie nie wymaga dodatkowych opłat!

ETIUDY EDUKACYJNE

Teatralnik to także etiudy edukacyjne prowadzone przez aktorów Teatru Guliwer. Etiudy edukacyjne angażują dzieci  i odkrywają przed nimi tajniki teatru. Dzieci poznają w sposób bezpośredni i w dużej mierze partycypacyjny, ważne pojęcia teatralne.

Dla kogo jest Teatralnik?
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Jak wziąć udział?
Etiudy odbywają się bezpośrednio przed każdym spektaklem na Dużej Scenie (od wtorku do piątku).
Czas trwania – 15 minut.

Etiuda edukacyjna wliczona jest w cenę biletu na spektakl!

Tematy etiud edukacyjnych:
1. Dialog.
2. Zespół
3. Interpretacja
4. Animacja
5. Scenariusz
6. Improwizacja

Scenariusze: Kamila Oleksiak-Czerwińska
Reżyseria: Roksana Miner
Kostiumy: Bożena Ślaga

WARSZTATY

Warsztaty z cyklu TEATRALNIK to trzy różne warsztaty: ANIMACJA, DIALOG I ZESPÓŁ.

Każdy z warsztatów przybliża widzom inne pojęcia ze świata teatru. Podczas działań uczestnicy ożywiają przedmioty, wezmą udział w polifonicznym koncercie kształtów i kolorów oraz poznają, co to jest dialog. Podczas warsztatów dzieciom towarzyszą abstrakcyjne plamy, którą wprowadzą je w świat ruchu, dźwięku i sztuki współczesnej.

Prowadzenie: Anna Kierkosz, Julianna Chrzanowska
Czas trwania: 70 minut

TransFormy

TransFormy to warsztaty improwizacji muzycznej, której punktem wyjścia jest obszar teatru lalek.

Warsztaty, której uczestnikami są dzieci szkolne prowadzi w każde poniedziałki Dagna Sadkowska. Tematami warsztatów będą m.in. dźwięki i przedmioty, emocje i etiudy, a także role, dialog i orkiestra.
Efekty pracy warsztatowej będą publikowane na stronie w formie mediateki.

Dagna Sadkowska – skrzypaczka, solistka i kameralista, członkini i współzałożycielka zespołu muzyki współczesnej Kwartludium, edukatorka, autorka cyklu „Muzyczne Obrazy” realizowanego we współpracy i w przestrzeni Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, autorka „Internetowego Zbioru do Edukacji Muzycznej”, kuratorka i pomysłodawczyni „Warszawskiej Jesieni Klubowo”, pomysłodawczyni cyklu koncertów dla dzieci i dorosłych „Dzika Klasyka” oraz „Mała Dzika Klasyka”, członkini grupy nadzorującej europejski projekt promujący muzykę współczesną „New:Aud”, pracowniczka Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2 z 21 letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela.

RówniRóżni.doc

RówniRóżni.doc to nowy model dostępności i scena dokumentu w Teatrze Guliwer.

Teatr Guliwer rozpoczął nowy projekt RówniRóżni.doc – model partycypacyjny teatru, realizowany metodą teatru dokumentalnego, niwelujący dwustronnie bariery w obszarach widzenia, czucia i rozumienia, włączający osoby niewidome, słabowidzące i w spektrum Autyzmu w proces tworzenia spektaklu i oferty od pomysłu do realizacji.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier”, prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), analogicznie do 143 innych polskich projektów, mających na celu na przełomie 2022 i 2023 roku testować i wprowadzać nowy model dostępności w instytucjach kulturalnych i artystycznych w całej Polsce.
Jego finałem będą dwa spektakle, zrealizowane od początku do końca w ścisłym kontakcie z osobami z niepełnosprawnością wzroku oraz w spektrum autyzmu.

Istotą projektu RówniRóżni.doc jest partycypacja: spotkanie i współpraca zespołu teatru, profesjonalnych artystów, pracujących metodą teatru dokumentu i osób ze szczególnymi potrzebami w wieku 9-14 lat oraz ich opiekunów, w efekcie której powstaną dwa spektakle dokumentalne adresowane do młodego widza, których premiery odbędą się w kwietniu i maju 2023 roku.
Spektakle wejdą do repertuaru Teatru, a ich bohaterami staną się wybrani uczestnicy warsztatów teatru dokumentu, włączających w proces twórczy osoby niewidome i w spektrum autyzmu. Spektakle skoncentrowane będą wokół doświadczeń bohaterów, ich osobistych wypowiedzi i historii. Wyreżyserują je doświadczone twórczynie spektakli i projektów dostępnościowych, pracujące m.in. metodą teatru dokumentu: Julia Szmyt i Jaśmina Wójcik.

W celu pogłębienia odbioru projektu oraz poszerzenia wspólnego doświadczenia artystycznego, autorzy projektu planują wykorzystać nowe technologie oraz przygotują bogaty pakiet edukacyjny dla odbiorców. Projekt ma sprzyjać niwelowaniu barier w obszarach widzenia, rozumienia i czucia, także przez poprawienie komunikacji w budynku teatru, specjalne działania informacyjne czy przeszkolenie kadr. W ramach realizacji projektu powołana zostanie Rada Konsultacyjna, złożona z dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, niewidomych i słabowidzących, ich opiekunów, członków zespołu teatru oraz artystów.

Głównym celem projektu jest zmniejszanie barier w obszarach widzenia, rozumienia i czucia, włączając szeroko rozumianą grupę osób niewidomych i osób ze spektrum w proces tworzenia spektaklu, również w zakresie działań organizacyjnych. Najważniejsze cele szczegółowe to: rozwijanie metody partycypacji wśród artystów i uczestników i poszerzenie repertuaru Teatru o przedstawienia dostępne dla osób z ograniczoną dostępnością do kultury, budowanie repertuaru na miarę współczesnych potrzeb społecznych.

Projekt RówniRóżni.doc stanowi jednocześnie otwarcie nowego programu: sceny teatru dokumentu dla dzieci i młodzieży  i będzie się składał w wielu kompleksowych działań: artystycznych, edukacyjnych i partycypacyjnych, rozwijanych również poprzez kontakty i w ramach projektów międzynarodowych.

Autorzy koncepcji projektu: Robert Drobniuch, Anna Kierkosz
Zespół kuratorów i koordynatorów projektu: Julianna Chrzanowska, Robert Drobniuch, Agnieszka Evans, Anna Kierkosz, Elżbieta Pejko,

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier”, prowadzonego przez PFRON.

Wartość grantu: 249 750, 00 złotych

 

#połączenia

#połączenia
Rezydencje artystów w szkołach, włączające dzieci poprzez pracę formatami teatru partycypacyjnego.

Projekt zakłada wiele #połączeń: dzieci z Polski z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy i Białorusi, choć nie tylko; neuroatypowych z neurotypowymi, nauczycieli z placówek systemowych z artystami: aktywistami i społecznikami ale też aktorami. #Połączenia artystów: społeczników, aktywistów i edukatorów – z aktorami teatru repertuarowego. Ale też #połączenia dziedzin: muzyki, sztuk wizualnych i dokumentu – z teatrem.

Scena repertuarowa Teatru Guliwer łączyć się będzie z teatrem szkolnym i offowym. A nade wszystko mamy nadzieję, że bliskie dzieciom, młodzieży, nauczycielom i artyst0m, aktualne problemy połączą dzieci i młodzież ze sztuką za pomocą partycypacji; i że uczestnicy tego działania będą mieli szansę opowiedzieć o własnych sprawach własnym głosem, a ich głos stanie się dzięki #połączeniu sztuki, teatru i partycypacji bardziej słyszalny.

Autorzy projektu mają nadzieję na integrację różnych osób i pokoleń poprzez teatr i sztukę współczesną. Dzieci i młodzież dzięki współpracy z artystami i nauczycielami zapoznają się z czterema wybranymi formami teatru i partycypacji: teatrem dokumentu i techniką verbatim, teatrem obiektu i wizualnym, teatrem improwizowanym i teatrem instrumentalnym. Artyści związani z Guliwerem, we współpracy z artystami – specjalistami w każdej z wymienionych dziecin, aktorkami-rezydentkami Guliwera z Ukrainy oraz nauczycielami, przy wsparciu psychologów i połączeni w kolektywy, przez około 6 tygodni poprowadzą cztery spójne cykle działań edukacyjnych, spotkań, narad i burz mózgów z dziećmi i młodzieżą w czterech placówkach edukacyjnych w Warszawie i na Mazowszu. Efekty ich współpracy zostaną zaprezentowane na scenie Teatru Guliwer podczas jednodniowego festiwalu – przeglądu wypracowanych w procesie partycypacji krótkich przedstawień. Przegląd ten odbędzie się w poniedziałek 24 października.

Kolektywy edukacyjno-artystyczne poprowadzą liderzy – eksperci w dziedzinach teatru: dokumentu i techniki verbatim, obiektu i wizualnego, improwizowanego i instrumentalnego. W projekcie wezmą udział m.in. artyści-reżyserzy, aktywiści, przedstawiciele teatru offowego, reprezentujący różne dziedziny sztuki i edukacji: Agnieszka Bresler, Agnieszka Trepkowska, Wojciech Błażejczyk, Bożena Ślaga, Aleksandra Spyra, Karolina Norkiewicz, Karolina Pańczyk, Ania Karpowicz, Katarzyna Brzozowska, Elżbieta Pejko, Tomasz Kowol, Krzysztof Prygiel, Mariia Senko, Natasza Mołodczenko, Śnieżana Gukashian-Korobeinikova oraz nauczyciele: Aleksandra Zielińska, Joanna Kulaga, Agnieszka Najmrodzka i Barbara Labińska. Opiekunką projektu jest Anna Kierkosz – kuratorka ds. edukacji i projektów w Teatrze Guliwer.

Działania odbędą się w przestrzeniach szkół i placówek edukacyjnych na terenie Warszawy i Mazowsza. Teatr Guliwer oraz artystki i artyści pod jego egidą będą pracować w szkołach: SP nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego, SP nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”, SP nr 28 im. Stefana Żeromskiego i oraz świetlicy SOS Wioski Dziecięcej w Grali Dąbrowiźnie koło Siedlec.

Podczas jednodniowego przeglądu krótkich spektakli, zaprezentowanych na scenie Teatru Guliwer odbędzie się spotkanie, które ma na celu wymianę doświadczeń przy realizacji projektu, zarówno nauczycieli i artystów, jak i dzieci i młodzieży, którzy współtworzyli cały proces i spektakle.

Projekt realizowany jest w ramach programu Kultura-Interwencje Narodowego Centrum Kultury i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.