Grupa Wielokulturowa

Wielokulturowa Grupa Teatralna to na stałe działająca w teatrze grupa dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat, która regularnie współtworzy z zespołem Guliwera różnorodne działania i formy artystyczne, akcje twórcze, czytania performatywne a nawet mini-pokazy teatralne.
Dzieci w ramach działań w grupie uczestniczą w cotygodniowych warsztatach, dyskusjach, burzach mózgów i próbach, w ramach których tworzą teksty piosenek, opowieści, działają plastycznie, tanecznie i aktorsko. Poznają z bliska, „od środka” pracę teatru: zawody scenografa, reżysera, aktora, plastyka i wielu innych. Są też stałymi konsultantami różnorodnych działań teatru.

 

W Wielokulturowej Grupie Teatralnej dzieci poznają teatr z każdej strony i same rozwijają indywidualne kompetencje, przede wszystkich kluczowe kompetencje przyszłości. Poprzez nieustanne ćwiczenia, warsztaty i działania twórcze, realizowane pod okiem artystów i edukatorów, stają się bardziej kreatywne. W związku z tym, że pracują w wielokulturowej i różnorodnej grupie, rozwijają umiejętności komunikacyjne kooperatywność. Są też stale pytane o ich własne odczucia, percepcję i osobiste zdanie na temat spektakli, wydarzeń i projektów, z którymi stykają się w teatrze, co sprawia, że budują własne, indywidualne doświadczenie i umiejętność krytycznego myślenia. Podczas spotkań dzieci ćwiczą swoje umiejętności interpersonalne, w bezpiecznej przestrzeni mogą odgrywać i podejmować aktywności aktorskie, jak również gry i zadania proponowane przez nie same i ich kolegów. W procesie konsultacji i grupowych narad dzieci podejmują decyzje i wyrażają swoje zdanie, tym samym zyskując poczucie siły, sprawczości i wpływu na ostateczny wspólny efekt działania. Pierwszym wspólnym działaniem Wielokulturowej Grupy Teatralnej było współtworzenie spektaklu muzycznego „Kosmiczny pokój”, który powstał na motywach osobistych historii, przekazanych przez dzieci i pozostał w repertuarze teatru.

Spotkania Wielokulturowej Grupy teatralnej odbywają się regularnie.
Stałą opiekę nad grupą sprawują nasze edukatorki: Anna Kierkosz i Julianna Chrzanowska.

Dzieci działają w ramach stałych spotkań, w każdy poniedziałek, w godzinach 17.30 – 19.30 a ich udział jest bezpłatny.

Ponieważ początki Wielokulturowej Grupy Teatralnej zbiegły się ze znacznym napływem dzieci z doświadczeniem migracji do Warszawy, członkowie grupy porozumiewają się często różnymi językami. Do Wielokulturowej Grupy Teatralnej zapraszamy więc dzieci różnych narodowości, z różnych środowisk i porozumiewających się różnymi językami. We wspólnej, kreatywnej działalności, dzieci świetnie integrują się i porozumiewają za pomocą języka teatru i sztuki współczesnej.

Grupa ma charakter działania stałego i otwartego. Zapraszamy do niej wszystkie chętne dzieci, które czują potrzebę artystycznej ekspresji i kreatywności i chcą je rozwijać w przyjaznej, pełnej zrozumienia atmosferze.

Teatralnik Guliwera

KURS WIEDZY O TEATRZE

Kurs Wiedzy o Teatrze to kompleksowa oferta edukacyjno-rozwojowa Teatru Guliwer, adresowana do dzieci z przedszkoli i szkół oraz nauczycieli, pedagogów i rodziców. Jest to indywidualna ścieżka edukacyjna skomponowana z oferty spektakli i działań okołoteatralnych na dwóch scenach Teatru. 

Udział w kursie nie wymaga dodatkowych opłat (działania edukacyjne do spektaklu wliczone w cenę biletu na spektakl). 

Kurs Wiedzy o Teatrze to 6 wizyt w Guliwerze, obejmujących spektakle i wydarzenia towarzyszące dostosowane do potrzeb i wieku uczestniczek i uczestników. W ramach Kursu, na Dużej Scenie przed spektaklem, proponujemy lekcje teatralne z cyklu “Teatralnik Guliweraa na Scenie Liliput specjalnie przygotowane wydarzenia do spektakli.  

Każdy młody widz i młoda widzka, przystępując do Kursu, otrzymują także materiały edukacyjne, które utrwalą wiedzę o teatrze i rozbudzą ich twórczy potencjał. Uroczyste zakończenie Kursu odbywa się na Dużej Scenie podczas szóstej wizyty w Teatrze. Wtedy również uczestnicy i uczestniczki otrzymują Nagrody i Ordery Wiernego Widza.

Dla kogo?
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Jak wziąć udział?
By wziąć udział w Kursie prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Widowni.
Rezerwacja terminu spektaklu odbywa się osobiście, telefonicznie (22 8454613) lub kontakt mailowy (organizacja@teatrguliwer.pl).
Udział w Kursie nie wymaga dodatkowych opłat!

ETIUDY EDUKACYJNE

Teatralnik to także etiudy edukacyjne prowadzone przez aktorów Teatru Guliwer. Etiudy edukacyjne angażują dzieci  i odkrywają przed nimi tajniki teatru. Dzieci poznają w sposób bezpośredni i w dużej mierze partycypacyjny, ważne pojęcia teatralne.

Dla kogo jest Teatralnik?
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Jak wziąć udział?
Etiudy odbywają się bezpośrednio przed każdym spektaklem na Dużej Scenie (od wtorku do piątku).
Czas trwania – 15 minut.

Etiuda edukacyjna wliczona jest w cenę biletu na spektakl!

Tematy etiud edukacyjnych:
1. Dialog.
2. Zespół
3. Interpretacja
4. Animacja
5. Scenariusz
6. Improwizacja

Scenariusze: Kamila Oleksiak-Czerwińska
Reżyseria: Roksana Miner
Kostiumy: Bożena Ślaga

WARSZTATY

Warsztaty z cyklu TEATRALNIK to trzy różne warsztaty: ANIMACJA, DIALOG I ZESPÓŁ.

Każdy z warsztatów przybliża widzom inne pojęcia ze świata teatru. Podczas działań uczestnicy ożywiają przedmioty, wezmą udział w polifonicznym koncercie kształtów i kolorów oraz poznają, co to jest dialog. Podczas warsztatów dzieciom towarzyszą abstrakcyjne plamy, którą wprowadzą je w świat ruchu, dźwięku i sztuki współczesnej.

Prowadzenie: Anna Kierkosz, Julianna Chrzanowska
Czas trwania: 70 minut

TransFormy

TransFormy to warsztaty improwizacji muzycznej, której punktem wyjścia jest obszar teatru lalek.

Warsztaty, której uczestnikami są dzieci szkolne prowadzi w każde poniedziałki Dagna Sadkowska. Tematami warsztatów będą m.in. dźwięki i przedmioty, emocje i etiudy, a także role, dialog i orkiestra.
Efekty pracy warsztatowej będą publikowane na stronie w formie mediateki.

Dagna Sadkowska – skrzypaczka, solistka i kameralista, członkini i współzałożycielka zespołu muzyki współczesnej Kwartludium, edukatorka, autorka cyklu „Muzyczne Obrazy” realizowanego we współpracy i w przestrzeni Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, autorka „Internetowego Zbioru do Edukacji Muzycznej”, kuratorka i pomysłodawczyni „Warszawskiej Jesieni Klubowo”, pomysłodawczyni cyklu koncertów dla dzieci i dorosłych „Dzika Klasyka” oraz „Mała Dzika Klasyka”, członkini grupy nadzorującej europejski projekt promujący muzykę współczesną „New:Aud”, pracowniczka Gimnazjum Przymierza Rodzin nr 2 z 21 letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela.

RówniRóżni.doc

RówniRóżni.doc to nowy model dostępności i scena dokumentu w Teatrze Guliwer.

Teatr Guliwer rozpoczął nowy projekt RówniRóżni.doc – model partycypacyjny teatru, realizowany metodą teatru dokumentalnego, niwelujący dwustronnie bariery w obszarach widzenia, czucia i rozumienia, włączający osoby niewidome, słabowidzące i w spektrum Autyzmu w proces tworzenia spektaklu i oferty od pomysłu do realizacji.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier”, prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), analogicznie do 143 innych polskich projektów, mających na celu na przełomie 2022 i 2023 roku testować i wprowadzać nowy model dostępności w instytucjach kulturalnych i artystycznych w całej Polsce.
Jego finałem będą dwa spektakle, zrealizowane od początku do końca w ścisłym kontakcie z osobami z niepełnosprawnością wzroku oraz w spektrum autyzmu.

Istotą projektu RówniRóżni.doc jest partycypacja: spotkanie i współpraca zespołu teatru, profesjonalnych artystów, pracujących metodą teatru dokumentu i osób ze szczególnymi potrzebami w wieku 9-14 lat oraz ich opiekunów, w efekcie której powstaną dwa spektakle dokumentalne adresowane do młodego widza, których premiery odbędą się w kwietniu i maju 2023 roku.
Spektakle wejdą do repertuaru Teatru, a ich bohaterami staną się wybrani uczestnicy warsztatów teatru dokumentu, włączających w proces twórczy osoby niewidome i w spektrum autyzmu. Spektakle skoncentrowane będą wokół doświadczeń bohaterów, ich osobistych wypowiedzi i historii. Wyreżyserują je doświadczone twórczynie spektakli i projektów dostępnościowych, pracujące m.in. metodą teatru dokumentu: Julia Szmyt i Jaśmina Wójcik.

W celu pogłębienia odbioru projektu oraz poszerzenia wspólnego doświadczenia artystycznego, autorzy projektu planują wykorzystać nowe technologie oraz przygotują bogaty pakiet edukacyjny dla odbiorców. Projekt ma sprzyjać niwelowaniu barier w obszarach widzenia, rozumienia i czucia, także przez poprawienie komunikacji w budynku teatru, specjalne działania informacyjne czy przeszkolenie kadr. W ramach realizacji projektu powołana zostanie Rada Konsultacyjna, złożona z dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, niewidomych i słabowidzących, ich opiekunów, członków zespołu teatru oraz artystów.

Głównym celem projektu jest zmniejszanie barier w obszarach widzenia, rozumienia i czucia, włączając szeroko rozumianą grupę osób niewidomych i osób ze spektrum w proces tworzenia spektaklu, również w zakresie działań organizacyjnych. Najważniejsze cele szczegółowe to: rozwijanie metody partycypacji wśród artystów i uczestników i poszerzenie repertuaru Teatru o przedstawienia dostępne dla osób z ograniczoną dostępnością do kultury, budowanie repertuaru na miarę współczesnych potrzeb społecznych.

Projekt RówniRóżni.doc stanowi jednocześnie otwarcie nowego programu: sceny teatru dokumentu dla dzieci i młodzieży  i będzie się składał w wielu kompleksowych działań: artystycznych, edukacyjnych i partycypacyjnych, rozwijanych również poprzez kontakty i w ramach projektów międzynarodowych.

Autorzy koncepcji projektu: Robert Drobniuch, Anna Kierkosz
Zespół kuratorów i koordynatorów projektu: Julianna Chrzanowska, Robert Drobniuch, Agnieszka Evans, Anna Kierkosz, Elżbieta Pejko,

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier”, prowadzonego przez PFRON.

Wartość grantu: 249 750, 00 złotych

 

#połączenia

#Połączenia vol. 2
Rezydencje artystów w placówkach oświaty, wspierające edukację artystyczną w wielokulturowej szkole

Druga edycja projektu zakłada – jak i pierwsza – wiele #połączeń: dzieci z Polski z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy i Białorusi, nauczycieli z placówek systemowych z artystami teatru ale też aktorami. To #połączenia artystów: społeczników, aktywistów i edukatorów – z aktorami teatru repertuarowego. Ale też #połączenia dziedzin: muzyki, scenografii, choreografii, multimediów i literatury. Scena repertuarowa Teatru Guliwer łączyć się będzie z teatrem szkolnym i offowym. A nade wszystko mamy nadzieję, że bliskie dzieciom, młodzieży, nauczycielom i artyst0m, aktualne problemy połączą dzieci i młodzież ze sztuką za pomocą partycypacji. Po raz drugi uczestnicy tego działania będą mieli szansę opowiedzieć o własnych sprawach własnym głosem, a ich głos stanie się dzięki #połączeniom sztuki, teatru i partycypacji bardziej słyszalny.

W drugiej edycji projektu stawiamy na połączenia różnych osób i pokoleń poprzez teatr i sztukę. W tej edycji skupimy się bardziej na wspieraniu edukacji artystycznej w szkole poprzez najważniejsze elementy spektaklu teatralnego. Dzieci i młodzież dzięki współpracy z artystami i nauczycielami zgłębią w sposób szczególny cztery elementy teatru: scenografię, choreografię, muzykę i multimedia. Artyści związani z Guliwerem, we współpracy z artystami – specjalistami w każdej z wymienionych dziecin, aktorkami-rezydentkami Guliwera z Ukrainy oraz nauczycielami, przy wsparciu socjoedukatorów i połączeni w kolektywy, przez około 8 tygodni poprowadzą cztery spójne cykle działań edukacyjnych, spotkań, narad i burz mózgów z dziećmi i młodzieżą w czterech placówkach edukacyjnych w Warszawie. Efekty ich współpracy zostaną zaprezentowane na scenie Teatru Guliwer podczas jednodniowego festiwalu – przeglądu wypracowanych w procesie partycypacji krótkich przedstawień. Przegląd ten odbędzie się w poniedziałek 20 listopada. Kontynuacją projektu i jego ostatecznym zwieńczeniem i podsumowaniem będzie profesjonalny spektakl muzyczny, współtworzony przez Wielokulturową Grupę Dzieci, stworzoną przy okazji projektu, którego premiera odbędzie się 2 grudnia na scenie Teatru Guliwer.

W projekcie wezmą udział m.in. artyści polscy i ukraińscy: Kateryna Lukianenko (Kijów), Magdalena Mrozińska, Magdalena Łazarczyk, Agnieszka Widlarz, Wojciech Błażejczyk, Łukasz Sosiński, Alka Nauman, Mariia Senko (Kijów), Krystyna Velychko (Krzywy Róg), Jakub Sobolewski, wspierani przez aktorów Teatru Guliwer: Elżbietę Pejko, Krzysztofa Prygiela, Honoratę Zajączkowską i Izabelę Kurażyńską i nauczycielki: Aleksandrę Zielińską, Agnieszkę Trepkowską, Marzenę Libiszewską, Anitę Łoś-Latek oraz socjoedukatorki: Aleksandrę Spyrę, Annę Wyjatek i Juliannę Chrzanowską – również koordynatorkę ds. dostępności w Teatrze Guliwer. Kuratorką projektu jest Anna Kierkosz – opiekunka edukacji i projektów w Teatrze Guliwer.

Działania odbędą się w przestrzeniach szkół i placówek edukacyjnych na terenie Warszawy
i Mazowsza. Teatr Guliwer oraz artystki i artyści pod jego egidą będą pracować w szkołach: SP nr 28 im. Stefana Żeromskiego, SP nr 222 im. Jana Brzechwy, SP nr 143 im. Stefana Starzyńskiego i SP nr 336 im. Jana „Rudego” Bytnara. Te właśnie instytucje oświatowe są głównymi partnerami #Połączeń. Podczas jednodniowego przeglądu krótkich spektakli, zaprezentowanych na scenie Teatru Guliwer odbędzie się spotkanie, które ma na celu wymianę doświadczeń przy realizacji projektu, zarówno nauczycieli i artystów jak i dzieci i młodzieży, współtworzących cały proces i spektakle.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Edukacja Kulturalna MKiDN. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich oraz Fundacją Muzyka jest dla wszystkich.

 

#połączenia vol.1
Rezydencje artystów w szkołach, włączające dzieci poprzez pracę formatami teatru partycypacyjnego.

Projekt zakłada wiele #połączeń: dzieci z Polski z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy i Białorusi, choć nie tylko; neuroatypowych z neurotypowymi, nauczycieli z placówek systemowych z artystami: aktywistami i społecznikami ale też aktorami. #Połączenia artystów: społeczników, aktywistów i edukatorów – z aktorami teatru repertuarowego. Ale też #połączenia dziedzin: muzyki, sztuk wizualnych i dokumentu – z teatrem.

Więcej o projekcie można przeczytać pod linkiem Połączenia vol.1

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.