RówniRóżni.doc

RówniRóżni.doc

Opis

RówniRóżni.doc to nowy model dostępności i scena dokumentu w Teatrze Guliwer.

Teatr Guliwer rozpoczął nowy projekt RówniRóżni.doc – model partycypacyjny teatru, realizowany metodą teatru dokumentalnego, niwelujący dwustronnie bariery w obszarach widzenia, czucia i rozumienia, włączający osoby niewidome, słabowidzące i w spektrum Autyzmu w proces tworzenia spektaklu i oferty od pomysłu do realizacji.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier”, prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), analogicznie do 143 innych polskich projektów, mających na celu na przełomie 2022 i 2023 roku testować i wprowadzać nowy model dostępności w instytucjach kulturalnych i artystycznych w całej Polsce.
Jego finałem będą dwa spektakle, zrealizowane od początku do końca w ścisłym kontakcie z osobami z niepełnosprawnością wzroku oraz w spektrum autyzmu.

Istotą projektu RówniRóżni.doc jest partycypacja: spotkanie i współpraca zespołu teatru, profesjonalnych artystów, pracujących metodą teatru dokumentu i osób ze szczególnymi potrzebami w wieku 9-14 lat oraz ich opiekunów, w efekcie której powstaną dwa spektakle dokumentalne adresowane do młodego widza, których premiery odbędą się w kwietniu i maju 2023 roku.
Spektakle wejdą do repertuaru Teatru, a ich bohaterami staną się wybrani uczestnicy warsztatów teatru dokumentu, włączających w proces twórczy osoby niewidome i w spektrum autyzmu. Spektakle skoncentrowane będą wokół doświadczeń bohaterów, ich osobistych wypowiedzi i historii. Wyreżyserują je doświadczone twórczynie spektakli i projektów dostępnościowych, pracujące m.in. metodą teatru dokumentu: Julia Szmyt i Jaśmina Wójcik.

W celu pogłębienia odbioru projektu oraz poszerzenia wspólnego doświadczenia artystycznego, autorzy projektu planują wykorzystać nowe technologie oraz przygotują bogaty pakiet edukacyjny dla odbiorców. Projekt ma sprzyjać niwelowaniu barier w obszarach widzenia, rozumienia i czucia, także przez poprawienie komunikacji w budynku teatru, specjalne działania informacyjne czy przeszkolenie kadr. W ramach realizacji projektu powołana zostanie Rada Konsultacyjna, złożona z dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, niewidomych i słabowidzących, ich opiekunów, członków zespołu teatru oraz artystów.

Głównym celem projektu jest zmniejszanie barier w obszarach widzenia, rozumienia i czucia, włączając szeroko rozumianą grupę osób niewidomych i osób ze spektrum w proces tworzenia spektaklu, również w zakresie działań organizacyjnych. Najważniejsze cele szczegółowe to: rozwijanie metody partycypacji wśród artystów i uczestników i poszerzenie repertuaru Teatru o przedstawienia dostępne dla osób z ograniczoną dostępnością do kultury, budowanie repertuaru na miarę współczesnych potrzeb społecznych.

Projekt RówniRóżni.doc stanowi jednocześnie otwarcie nowego programu: sceny teatru dokumentu dla dzieci i młodzieży  i będzie się składał w wielu kompleksowych działań: artystycznych, edukacyjnych i partycypacyjnych, rozwijanych również poprzez kontakty i w ramach projektów międzynarodowych.

Autorzy koncepcji projektu: Robert Drobniuch, Anna Kierkosz
Zespół kuratorów i koordynatorów projektu: Julianna Chrzanowska, Robert Drobniuch, Agnieszka Evans, Anna Kierkosz, Elżbieta Pejko,

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier”, prowadzonego przez PFRON.

Wartość grantu: 249 750, 00 złotych

 

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.