RóżniRówni/Erasmus+

RóżniRówni/Erasmus+

Opis

Realizacja projektu „RóżniRówni” w ramach programu Erasmus+.

Projekt zakłada siedem podróży do tych krajów i miejsc w Europie, w których poznać można w praktyce najbardziej interesujące przykłady i przejawy formy teatru dokumentu. Członkowie i członkinie zespołu Guliwera poznają w praktyce szczególnie interesujące przykłady działalności teatru młodego widza w wybranych krajach Europy. Poprzez zgłębianie metod teatru dokumentu, praktykowanych w wybranych krajach UE Teatr Guliwer kontynuuje edukacyjną ścieżkę, zapoczątkowaną w ramach pokrewnego projektu RówniRóżni.doc, zrealizowaną w 2023 roku w postaci premier: „Wszystko w głowie” (kwiecień 2023) i „Gwiezdne Dzieci” (maj 2023), które powstały we współpracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi oraz osobami w spektrum autyzmu. Tym razem działania w ramach projektu Erasmus+ skupią się wokół współpracy z seniorami i osobami z doświadczeniem migracji.

Projekt potrwa do 30 maja 2024 roku. W tym czasie zrealizujemy 7 mobilności w wybranych krajach Unii Europejskiej. Odwiedzimy między innymi takie organizacje i instytucje jak: Archa Theater/Archa – Centre of Documentary Theater w Pradze i Unga Klara w Sztokholmie. Stworzymy też i zrealizujemy wspólnie z seniorami i/lub osobami z doświadczeniem migracji oraz ich dziećmi i wnukami projekt inspirowany tymi podróżami, szkoleniami i job shadowingami.

Pierwszy wyjazd to szkolenie w Pradze z obszaru teatru dokumentu,  które odbędzie się w dniach 8-14 stycznia i prowadzone będzie na podstawie autorskiej metody „punktów widzenia” (The Viewpoints) Jany Svobodowej – dyrektorki artystycznej Archa Theater i założycielki Archa – Centre of Documentary Theater, autorki książki Social-Specific Theatre in Practice.  Involving “Real People” Into the Process of Theatre Creation. Kurs poprowadzą: Pavel Kotlík i sama Jana Svobodova wraz z Ondřejem Hrabem – dyrektorem Archa Theater. Tytuł tygodniowego szkolenia, szytego na miarę dla zespołu naszego teatru to: „Włączanie osób pozateatralnych (w szczególności osób z doświadczeniem migracji i seniorów) w teatralny proces twórczy za pomocą narzędzi zaczerpniętych z metody teatru dokumentu, w szczególności metody „Punktów widzenia””.

Głównymi celami projektu RóżniRówni – edukacja performatywna dorosłych, włączająca imigrantów, seniorów i osoby neuroatypowe poprzez wykorzystanie formy teatru dokumentalnego, realizowanego w ramach programu Erasmus+ są:
– Wzrost wiedzy, kompetencji i praktycznej znajomości metod partycypacyjnych w zespole kadry Teatru;
– Poszerzenie metod pracy kreatywnej o nowatorskie, eksperymentalne metody pracy;
– Zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego wśród osób z doświadczeniem migracji z Ukrainy, seniorów oraz osób neuróżnorodnych.

Projekt realizowany jest w ramach Erasmus + – KA122-ADU Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych.

 

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.