#połączenia

#połączenia

Opis

#połączenia
Rezydencje artystów w szkołach, włączające dzieci poprzez pracę formatami teatru partycypacyjnego.

Projekt zakłada wiele #połączeń: dzieci z Polski z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy i Białorusi, choć nie tylko; neuroatypowych z neurotypowymi, nauczycieli z placówek systemowych z artystami: aktywistami i społecznikami ale też aktorami. #Połączenia artystów: społeczników, aktywistów i edukatorów – z aktorami teatru repertuarowego. Ale też #połączenia dziedzin: muzyki, sztuk wizualnych i dokumentu – z teatrem.

Scena repertuarowa Teatru Guliwer łączyć się będzie z teatrem szkolnym i offowym. A nade wszystko mamy nadzieję, że bliskie dzieciom, młodzieży, nauczycielom i artyst0m, aktualne problemy połączą dzieci i młodzież ze sztuką za pomocą partycypacji; i że uczestnicy tego działania będą mieli szansę opowiedzieć o własnych sprawach własnym głosem, a ich głos stanie się dzięki #połączeniu sztuki, teatru i partycypacji bardziej słyszalny.

Autorzy projektu mają nadzieję na integrację różnych osób i pokoleń poprzez teatr i sztukę współczesną. Dzieci i młodzież dzięki współpracy z artystami i nauczycielami zapoznają się z czterema wybranymi formami teatru i partycypacji: teatrem dokumentu i techniką verbatim, teatrem obiektu i wizualnym, teatrem improwizowanym i teatrem instrumentalnym. Artyści związani z Guliwerem, we współpracy z artystami – specjalistami w każdej z wymienionych dziecin, aktorkami-rezydentkami Guliwera z Ukrainy oraz nauczycielami, przy wsparciu psychologów i połączeni w kolektywy, przez około 6 tygodni poprowadzą cztery spójne cykle działań edukacyjnych, spotkań, narad i burz mózgów z dziećmi i młodzieżą w czterech placówkach edukacyjnych w Warszawie i na Mazowszu. Efekty ich współpracy zostaną zaprezentowane na scenie Teatru Guliwer podczas jednodniowego festiwalu – przeglądu wypracowanych w procesie partycypacji krótkich przedstawień. Przegląd ten odbędzie się w poniedziałek 24 października.

Kolektywy edukacyjno-artystyczne poprowadzą liderzy – eksperci w dziedzinach teatru: dokumentu i techniki verbatim, obiektu i wizualnego, improwizowanego i instrumentalnego. W projekcie wezmą udział m.in. artyści-reżyserzy, aktywiści, przedstawiciele teatru offowego, reprezentujący różne dziedziny sztuki i edukacji: Agnieszka Bresler, Agnieszka Trepkowska, Wojciech Błażejczyk, Bożena Ślaga, Aleksandra Spyra, Karolina Norkiewicz, Karolina Pańczyk, Ania Karpowicz, Katarzyna Brzozowska, Elżbieta Pejko, Tomasz Kowol, Krzysztof Prygiel, Mariia Senko, Natasza Mołodczenko, Śnieżana Gukashian-Korobeinikova oraz nauczyciele: Aleksandra Zielińska, Joanna Kulaga, Agnieszka Najmrodzka i Barbara Labińska. Opiekunką projektu jest Anna Kierkosz – kuratorka ds. edukacji i projektów w Teatrze Guliwer.

Działania odbędą się w przestrzeniach szkół i placówek edukacyjnych na terenie Warszawy i Mazowsza. Teatr Guliwer oraz artystki i artyści pod jego egidą będą pracować w szkołach: SP nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego, SP nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”, SP nr 28 im. Stefana Żeromskiego i oraz świetlicy SOS Wioski Dziecięcej w Grali Dąbrowiźnie koło Siedlec.

Podczas jednodniowego przeglądu krótkich spektakli, zaprezentowanych na scenie Teatru Guliwer odbędzie się spotkanie, które ma na celu wymianę doświadczeń przy realizacji projektu, zarówno nauczycieli i artystów, jak i dzieci i młodzieży, którzy współtworzyli cały proces i spektakle.

Projekt realizowany jest w ramach programu Kultura-Interwencje Narodowego Centrum Kultury i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.