#połączenia

#połączenia

Opis

#Połączenia vol. 2
Rezydencje artystów w placówkach oświaty, wspierające edukację artystyczną w wielokulturowej szkole

Druga edycja projektu zakłada – jak i pierwsza – wiele #połączeń: dzieci z Polski z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy i Białorusi, nauczycieli z placówek systemowych z artystami teatru ale też aktorami. To #połączenia artystów: społeczników, aktywistów i edukatorów – z aktorami teatru repertuarowego. Ale też #połączenia dziedzin: muzyki, scenografii, choreografii, multimediów i literatury. Scena repertuarowa Teatru Guliwer łączyć się będzie z teatrem szkolnym i offowym. A nade wszystko mamy nadzieję, że bliskie dzieciom, młodzieży, nauczycielom i artyst0m, aktualne problemy połączą dzieci i młodzież ze sztuką za pomocą partycypacji. Po raz drugi uczestnicy tego działania będą mieli szansę opowiedzieć o własnych sprawach własnym głosem, a ich głos stanie się dzięki #połączeniom sztuki, teatru i partycypacji bardziej słyszalny.

W drugiej edycji projektu stawiamy na połączenia różnych osób i pokoleń poprzez teatr i sztukę. W tej edycji skupimy się bardziej na wspieraniu edukacji artystycznej w szkole poprzez najważniejsze elementy spektaklu teatralnego. Dzieci i młodzież dzięki współpracy z artystami i nauczycielami zgłębią w sposób szczególny cztery elementy teatru: scenografię, choreografię, muzykę i multimedia. Artyści związani z Guliwerem, we współpracy z artystami – specjalistami w każdej z wymienionych dziecin, aktorkami-rezydentkami Guliwera z Ukrainy oraz nauczycielami, przy wsparciu socjoedukatorów i połączeni w kolektywy, przez około 8 tygodni poprowadzą cztery spójne cykle działań edukacyjnych, spotkań, narad i burz mózgów z dziećmi i młodzieżą w czterech placówkach edukacyjnych w Warszawie. Efekty ich współpracy zostaną zaprezentowane na scenie Teatru Guliwer podczas jednodniowego festiwalu – przeglądu wypracowanych w procesie partycypacji krótkich przedstawień. Przegląd ten odbędzie się w poniedziałek 20 listopada. Kontynuacją projektu i jego ostatecznym zwieńczeniem i podsumowaniem będzie profesjonalny spektakl muzyczny, współtworzony przez Wielokulturową Grupę Dzieci, stworzoną przy okazji projektu, którego premiera odbędzie się 2 grudnia na scenie Teatru Guliwer.

W projekcie wezmą udział m.in. artyści polscy i ukraińscy: Kateryna Lukianenko (Kijów), Magdalena Mrozińska, Magdalena Łazarczyk, Agnieszka Widlarz, Wojciech Błażejczyk, Łukasz Sosiński, Alka Nauman, Mariia Senko (Kijów), Krystyna Velychko (Krzywy Róg), Jakub Sobolewski, wspierani przez aktorów Teatru Guliwer: Elżbietę Pejko, Krzysztofa Prygiela, Honoratę Zajączkowską i Izabelę Kurażyńską i nauczycielki: Aleksandrę Zielińską, Agnieszkę Trepkowską, Marzenę Libiszewską, Anitę Łoś-Latek oraz socjoedukatorki: Aleksandrę Spyrę, Annę Wyjatek i Juliannę Chrzanowską – również koordynatorkę ds. dostępności w Teatrze Guliwer. Kuratorką projektu jest Anna Kierkosz – opiekunka edukacji i projektów w Teatrze Guliwer.

Działania odbędą się w przestrzeniach szkół i placówek edukacyjnych na terenie Warszawy
i Mazowsza. Teatr Guliwer oraz artystki i artyści pod jego egidą będą pracować w szkołach: SP nr 28 im. Stefana Żeromskiego, SP nr 222 im. Jana Brzechwy, SP nr 143 im. Stefana Starzyńskiego i SP nr 336 im. Jana „Rudego” Bytnara. Te właśnie instytucje oświatowe są głównymi partnerami #Połączeń. Podczas jednodniowego przeglądu krótkich spektakli, zaprezentowanych na scenie Teatru Guliwer odbędzie się spotkanie, które ma na celu wymianę doświadczeń przy realizacji projektu, zarówno nauczycieli i artystów jak i dzieci i młodzieży, współtworzących cały proces i spektakle.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Edukacja Kulturalna MKiDN. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich oraz Fundacją Muzyka jest dla wszystkich.

 

#połączenia vol.1
Rezydencje artystów w szkołach, włączające dzieci poprzez pracę formatami teatru partycypacyjnego.

Projekt zakłada wiele #połączeń: dzieci z Polski z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy i Białorusi, choć nie tylko; neuroatypowych z neurotypowymi, nauczycieli z placówek systemowych z artystami: aktywistami i społecznikami ale też aktorami. #Połączenia artystów: społeczników, aktywistów i edukatorów – z aktorami teatru repertuarowego. Ale też #połączenia dziedzin: muzyki, sztuk wizualnych i dokumentu – z teatrem.

Więcej o projekcie można przeczytać pod linkiem Połączenia vol.1

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.