Grupa Wielokulturowa

Grupa Wielokulturowa

Opis

Wielokulturowa Grupa Artystyczna to na stałe działająca w Teatrze Lalek Guliwer grupa dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat, która regularnie współtworzy z zespołem Guliwera różnorodne działania i formy artystyczne, akcje twórcze, czytania performatywne a nawet mini-pokazy teatralne. Dzieci w ramach działań w grupie uczestniczą w cotygodniowych warsztatach, dyskusjach, burzach mózgów i próbach, w ramach których tworzą: minispektakle, teksty piosenek, opowieści, działają plastycznie, tanecznie i aktorsko. Poznają z bliska, „od środka” pracę instytucji artystycznej: zawody scenografa, reżysera, aktora, plastyka i wielu innych. Są też stałymi konsultantami różnorodnych działań teatru. Dorośli inicjatorzy powstania Grupy z założenia nie planują udziału Grupy w różnego rodzaju konkursach artystycznych i twórczych, które wyzwalają i wzmagają element rywalizacji, realnie pozostający
w sprzeczności z integracją, wielokulturowością i różnorodnością.

Ponieważ początki Wielokulturowej Grupy (2022/2023 rok) zbiegły się ze znacznym napływem dzieci z doświadczeniem migracji do Warszawy. Członkowie Grupy porozumiewali się na początku różnymi językami. Do współtworzenia zespołu zaproszone są dzieci różnych narodowości, orientacji i z różnych środowisk, również dzieci neuroróżnorodne i z różnego rodzaju diagnozami. We wspólnej, kreatywnej działalności, dzieci integrują się i porozumiewają za pomocą języka teatru i sztuki współczesnej. Pierwszym wspólnym działaniem Wielokulturowej Grupy Artystycznej było współtworzenie spektaklu muzycznego „Kosmiczny pokój” Magdaleny Mrozińskiej, który powstał na motywach osobistych historii, przekazanych przez dzieci i pozostał w repertuarze Teatru Lalek Guliwer. Jednym z pierwszych, profesjonalnych zadań dzieci, współtworzących Grupę było przeprowadzenie konferencji prasowej premiery spektaklu oraz udział w audycjach radiowych i podkaście na temat wpływu i sprawczości dziecka na profesjonalne działania w sztuce. Dzieci mają też już na koncie wspólne tworzenie klipu muzycznego.
Obecnie Grupę współtworzy 12 dzieci i młodzieży.

W Wielokulturowej Grupie Artystycznej dzieci poznają teatr z każdej strony i same rozwijają indywidualne kompetencje, przede wszystkich kluczowe kompetencje przyszłości. Poprzez nieustanne ćwiczenia, warsztaty i działania twórcze, realizowane pod okiem artystów i edukatorów, stają się bardziej kreatywne. W związku z tym, że pracują w wielokulturowej i różnorodnej grupie, rozwijają umiejętności komunikacyjne kooperatywność. Są też stale pytane o ich własne odczucia, percepcję i osobiste zdanie na temat spektakli, wydarzeń i projektów, z którymi stykają się w teatrze, co sprawia, że budują własne, indywidualne doświadczenie i umiejętność krytycznego myślenia. Podczas spotkań dzieci ćwiczą swoje umiejętności interpersonalne, w bezpiecznej przestrzeni mogą odgrywać i podejmować aktywności aktorskie, jak również gry i zadania proponowane przez nie same i ich kolegów. W procesie konsultacji i grupowych narad dzieci podejmują decyzje i wyrażają swoje zdanie, tym samym zyskując poczucie siły, sprawczości i wpływu na ostateczny wspólny efekt działania. Pierwszym wspólnym działaniem Wielokulturowej Grupy Teatralnej było współtworzenie spektaklu muzycznego „Kosmiczny pokój”, który powstał na motywach osobistych historii, przekazanych przez dzieci i pozostał w repertuarze teatru.

Spotkania Wielokulturowej Grupy teatralnej odbywają się regularnie.

Stałą opiekę nad grupą sprawują nasze edukatorki: Anna Kierkosz i Julianna Chrzanowska.

Dzieci działają w ramach stałych spotkań, w każdy poniedziałek, w godzinach 17.30 – 19.30 a ich udział jest bezpłatny.

Grupa ma charakter działania stałego i otwartego. Zapraszamy do niej wszystkie chętne dzieci, które czują potrzebę artystycznej ekspresji i kreatywności i chcą je rozwijać w przyjaznej, pełnej zrozumienia atmosferze.

 

 

 

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.